woensdag, april 24, 2024

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website.
gebruik(en): alle denkbare handelingen.
u: de gebruiker (bezoeker) van de website.
de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina´s van deze website die u bekijkt.
Met deze pagina´s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch deze aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele  rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen, twijfels of anderszins opmerkingen hebt, kunt u HIER contact met ons opnemen.

Wij behouden ons alle rechten voor.